SHOWER LINE תעלת ניקוז APZ1

SHOWER LINE תעלת ניקוז APZ1

תעלת ניקוז APZ1 באורכים שונים החל מ – 650 מ"מ ועד 1150 מ"מ.
תעלת הניקוז ללא כיסוי
נתונים טכניים:
חומר התעלה: נירוסטה AISI 304
גובה התקנה כללי – 100-158 מ"מ
רוחב תעלת הניקוז – 60 מ"מ
גובה מקסימלי של האריח – 12 מ"מ
קוטר יציאה – 50 מ"מ
ספיקה – 60 ליטר בדקה.
שיפוע רצפה מינימלי – 2%
גובה התקנה מינימלי – 10 ס"מ

אתר מאובטח לרכישה אונליין

תעלת ניקוז APZ1 באורכים שונים החל מ – 650 מ"מ ועד 1150 מ"מ.
תעלת הניקוז ללא כיסוי
נתונים טכניים:
חומר התעלה: נירוסטה AISI 304
גובה התקנה כללי – 100-158 מ"מ
רוחב תעלת הניקוז – 60 מ"מ
גובה מקסימלי של האריח – 12 מ"מ
קוטר יציאה – 50 מ"מ
ספיקה – 60 ליטר בדקה.
שיפוע רצפה מינימלי – 2%
גובה התקנה מינימלי – 10 ס"מ

מידע נוסף

ספקים